Beveiligingsdiensten waar
communicatie het verschil maakt.

Andron Beveiligingsdiensten onderscheidt zich in:
• gastvriendelijkheid • anticiperen op bezoekersstromen
• we sturen bezoekers bij • we dé-escaleren door gedragsbeïnvloeding
• we treden veilig repressief op bij normoverschrijdend gedrag

Andron Beveiligingsdiensten onderscheidt zich vooral door de gastvriendelijkheid waarmee gewerkt wordt. Het kan gebeuren dat bezoekers de grenzen van sociaal aanvaardbaar gedrag overschrijden, uw huisregels niet eerbiedigen of zelfs wettelijke regels overtreden. Op kantoor, de woonboulevard of in het overdekte winkelcentrum. Maar ook tijdens evenementen is de kans op ongewenst gedrag of een incident reëel aanwezig en moet de veiligheid van uw bezoekers de hoogste prioriteit hebben.

Bij diverse opdrachtgevers gebruiken wij met succes een bodycam met als doel agressie te voorkomen, maar ook in verband met eventuele bewijslast tegen agressors is dit een beproefd middel. Andron beveiligers zijn gekwalificeerd, gefocust en resultaatgericht.

Graag gaan wij vanuit een gezamenlijke doelstelling aan de slag en bespreken we vooraf met u hoe de Andron beveiligers met verschillende situaties zullen omgaan.

ONZE EXPERTISES

BEVEILIGING WINKELGEBIED

EVENEMENTENBEVEILIGING

PERSOONSBEVEILIGING

WERKEN BIJ ANDRON

BEVEILIGING WINKELGEBIED

Waakzaamheid is onze tweede natuur en
Andron Beveiligingsdiensten heeft dat aangevuld met
kennis, ervaring en communicatie.

Andron Beveiligingsdiensten is gespecialiseerd in het controleren van situaties waarin communicatie met het publiek het verschil maakt. Op bijvoorbeeld plaatsen waar veel mensen bijeen zijn, kan een ongewenste situatie door emoties gemakkelijk ontstaan. Denk aan winkelcentra, overheidsgebouwen, zorginstellingen of woningbouwstichtingen.

Uw bezoekers nemen een dreigende houding aan als er iets niet naar hun wens gaat of, nog erger, gebruiken fysiek geweld om hun zin te krijgen. Er gaat onterecht een poortalarm af en iedereen bemoeit zich ermee, een bezoeker valt andere bezoekers lastig, haastige voordringers, een bezoeker krijgt geen woning toegewezen, de zorginstelling levert niet de gewenste zorg...

Allemaal factoren waarbij vooral de emoties hoog kunnen oplopen en voor ongewenste situaties kunnen zorgen. Juist wanneer mensen zich onaangepast gedragen is Andron Beveiligingsdiensten op haar best door het corrigeren en bijsturen van het ongewenste gedrag.Het is van belang de dreigende situatie snel te keren en de situatie weer tot rust te brengen.

Goede communicatie met u als opdrachtgever is hierbij van belang, maar heel nadrukkelijk dus ook met uw publiek.

Mede door deze specialisatie en de werkervaring die wij hebben opgedaan in de retailsector en persoonsbeveiliging, is Andron Beveiligingsdiensten uiterst effectief in te zetten bij winkel- en stadscentra, overheidsdiensten, openbare ruimten, zorginstellingen, woningbouwstichtingen, sociale diensten, drugs- of alcoholopvang en de verschillende soorten evenementen en festivals.


De dienstverlening van
Andron Beveiligingsdiensten is speciaal gericht
op opdrachten waar communicatie het verschil maakt.

EVENEMENTENBEVEILIGING

PERSOONSBEVEILIGING

WERKEN BIJ ANDRON

EVENEMENTENBEVEILIGING

PERSOONSBEVEILIGING

WERKEN BIJ ANDRON

Of het nu gaat om een cross, een productpresentatie, een personeelsfeest, een popfestival,
een dancefeest of een kermis, als organisator verdient u aandacht bij planning en productie
van het evenement, en dat is precieswat u van ons krijgt!

Wij denken graag mee over de invulling van uw beveiligingsvraagstukken, overleggen zorgvuldig en doen er alles aan om in de beveiliging van uw evenement niets aan het toeval over te laten. Zelfs onze kleding wordt in overleg met u afgestemd op het evenement, dus kunnen er duidelijk herkenbare beveiligers in werkkleding aanwezig zijn, maar ook beveiligers die in kostuum werken. We bieden u voor uw evenement graag een totaaloplossing, zodat u de gehele beveiliging overzichtelijk én in 1 hand kunt houden. Al naar gelang de beveiligingsnoodzaak zetten wij getrainde beveiligers, honden-geleiders, narcotica- en explosievenspeurhonden, brandwachten en verkeersregelaars in en kunnen we live cameratoezicht toepassen met behulp van een Centrale Video Post (CVP).

Met de CVP gaat u meer zien dan u voorheen gewend was! Dit betekent ook dat uw beveiligingsmedewerkers exacter aangestuurd kunnen worden bij situaties die onder controle gebracht moeten worden. En dat is nodig, want uw beveiligingsmedewerkers moeten veel meer dan voorheen optreden tegen overtreders van regels en wetten en dat stelt hogere eisen aan hen. Andron Beveiligingsdiensten heeft de techniek en medewerkers op elkaar afgestemd, waarmee een optimaal resultaat bereikt kan worden voor uw beveilingsopdracht.

PERSOONSBEVEILIGING

Andron Beveiligingsdiensten beschikt over
door de Nederlandse overheidgecertificeerde persoonsbeveiligers.
(Mannen en vrouwen)

Onze opdrachtgevers bestaan uit gerenommeerde bedrijven en instellingen. Wij geloven in dit verband niet in "veel mannetjes" maar hebben een intelligente aanpak die per opdracht wordt afgestemd.

Onze persoonsbeveiigers kunnen als een kameleon opgaan in iedere situatie, zij zijn bevoegd om in burgerkleding te werken. Onze persoonsbeveiligers hebben hun kennis en ervaring opgedaan bij diverse overheidsdiensten en in de particuliere sector.

WERKEN BIJ ANDRON

WERKEN BIJ ANDRON

Andron Beveiligingsdiensten wil graag in contact komen met
beveiligingsmedewerkers die op oproepbasis willen werken.

Hoewel onze werkzaamheden zich over het hele land uitstrekken zijn wij met name op zoek naar medewerkers in Brabant en Limburg. Andron Beveiligingsdiensten werkt vaak op zakelijke evenementen, beveiligers die interesse hebben dienen derhalve zeer representatief te zijn, en hun gedrag en houding aan te kunnen passen aan een dergelijke omgeving. (Wij werken vaker in kostuum dan in een T-shirt).

Andron Beveiligingsdiensten is met name op zoek naar:

Evenementenbeveiligers in het bezit van het diploma ESO of Beveiliger 2.

Persoonsbeveiligers in het bezit van de Nederlandse kwalificatie Persoonsbeveiliging.

Uw werkzaamheden worden betaald conform de evenementenbeveiliging CAO. Indien u geschikt wordt geacht komt u bij Andron Beveiligingsdiensten tenminste in schaal B1 terecht van de huidige CAO. Loonschaal A slaan wij over!

Indien u niet in het bezit bent van de juiste kwalificaties heeft solliciteren geen zin!

Geinteresseerd?

Neem tijdens kantooruren contact op met:
040-7802496

HEEFT U ONMIDDELLIJK BEVEILIGING & BEWAKING NODIG?

BEL 040-7802496

CONTACT

Plevier 13 • 5508 MS Veldhoven • 040-780 24 96
Ministeriële erkenning ND 4189